17.12.2008

الغدیر، خزعلی، نوروز

آیت‌الله خزعلی:
عید بزرگ ایرانیان باید عید غدیر باشد.
تشریفاتی که ایرانیهای(مجوس) برای نوروز قائل می‌شوند، آیا ربع آن را برای عید غدیر قائل هستند؟آن شنیدستم که شیخ ِ خزعلی
خورده‌است گویا "شکر" در محفلی
*
شیخ هشتاد و سه ساله، موش پیر
دست اندر کار ِ بنیاد غدیر
*
مار مولک بوده است کنون افعی شده
توی کاخ‌اش، گوشه‌ای مخفی شده
*
تاب داده از جلو تحت الحنک
توی مغزش کرده فکری قلقلک
*
گاه تمجید کرده است از "احمدی"
گاهی هم از رهبر مطلق، "علی"
*
گفته بنزین سهمیه‌بندی شده
اقتصاد ما کمربندی شده
*
ذّم نوروزی نموده، آن عمو
باز باطل کرده است از خود وضو
*
گغته نوروز، تاج جمشیدی، اَخ است
روز نو، با فجَر فروردین، چخ است
*
عید را عید غدیر بایسته است
مرگ بر ایرانیان شایسته است
*
با همین دستهای پیر، با قهر و خشم
برکشیم از کاسه‌ی سر، هر دو چشم
*
هر کسی بالد به آداب، بر رسوم
لِه نماییم تخم‌هایش، مثل موم
*
هر کسی گوید که من ایرانی‌ام
از تبار خسرو ساسانی‌ام
*
یاد کرد از تخت جمشید، با درود
مدحی در تعریف نوروزی سرود
*
می‌نماییم چوب در آستین او
به درَک واصل کنیم آیین‌ او
*
می‌زنیم بر فرق‌‌شان نوروزشان
می‌چپانیم الغدیر در ...جون‌شان

***

Kommentare:

محمد افراسیابی hat gesagt…

یکهزار و سیصدو هشتاد و هفت سال خورشیدی است که اینان در تلاش از بین بردن این رسم کهن فارسی‌اند و تا کنون فریادهایشان، بی‌اثر مانده است. من مطمئن هستم که نوروز همیشه نوروز خواهد ماند بکوری جشم دشمنان روز نو ما

یاسر کمالی نژاد hat gesagt…

ربعش که هیچی ، یک هزارمش هم زیادیه


ذّم نوروزی نموده، آن عمو ... از باطل کرده است از خود وضو

تبصره : آخوندها به دلیل "دائم الگوز" بودن بر اثر خارج شدن باد وضویشان باطل نمی شود.

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to New Blogger by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro, a little change by PThemes